Kindpakket.nl
Kindpakket

Leendert Klaassen benoemd tot bestuursvoorzitter Sam&

Sam& - het samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp - heeft Leendert Klaassen (69) voor de komende drie jaar benoemd tot bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding gaat Sam& invulling geven aan de ambitie om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig of geen geld.

 

Stichting Samen voor alle Kinderen, kort Sam& genaamd, is een maatschappelijk initiatief datconcrete oplossingen biedt aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig tot geen geld, zodat ook zij gewoon kunnen meedoen. Sam& heeft als doel om in 2020 veruit de meeste kinderen die in armoede opgroeien te bereiken. Om dat te realiseren, hebben verschillende maatschappelijke organisaties binnen Sam& de krachten gebundeld. Samen zetten zij zich in voor deze kinderen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, recreatie en andere activiteiten. Ouders en intermediairs kunnen deze via één portaal aanvragen, samenvoorallekinderen.nl.

 

Als bestuursvoorzitter gaat Klaassen zich onder meer inzetten voor een goede samenwerking tussen de organisaties die zich in Sam& hebben verenigd, maar ook met andere partijen - zoals gemeentes en andere instellingen - die een rol spelen bij de ondersteuning van kinderen. “Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen samen kunt oplossen, hebben vier stichtingen in Sam& de krachten gebundeld. Zeker als je er bij stilstaat dat maar liefst 315.000 kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in armoede is dit een thema dat veel aandacht verdient. Ik ben blij dat ik hieraan als voorzitter een bijdrage mag leveren”, zegt Leendert Klaassen.

 

“We zijn ontzettend blij dat een zwaargewicht als Leendert Klaassen zich heeft verbonden aan Sam&. Door de jaren heen heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend in allerlei bestuurlijke en politieke functies. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij met zijn enorme kennis en ervaring de aangewezen persoon is om als boegbeeld van Sam& op te treden”, vertelt Jan Wezendonk, directeur Nationaal Fonds Kinderhulp en tevens bestuurder van Sam&.

 

Lange staat van dienst in bestuurlijk Nederland

Leendert Klaassen heeft in de afgelopen decennia veel hoge functies in het openbaar bestuur vervuld. Tussen 1984 en 1990 en van 1990 en 2003 was hij achtereenvolgens burgemeester van de Groningse gemeentes Midwolda en Zuidhorn. Daarna trad hij aan als Griffier (secretaris-generaal) van de Eerste Kamer in Den Haag. Na 2005 was Klaassen zes jaar werkzaam als bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Tussen 2011 en 2017 zette hij zijn carrière voort in het hoger onderwijs als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In zijn laatste functie was Klaassen gedurende 2018 wederom werkzaam als (waarnemend) burgemeester, nu van de gemeente Westerwolde in Groningen. Daarnaast heeft hij tal van nevenfuncties, zoals de rol van onafhankelijk raadsman voor de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen. Een functie die hij op verzoek Henk Kamp, de toenmalige minister van Economische Zaken, bekleedt.