X

Algemene voorwaarden

Deelname

 1. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 van basisscholen kunnen aan de Kids for Kids Challenge deelnemen, op de volgende manier:
  1. Door deelname in een groep van 3 (maximaal 4) kinderen. Elke groep mag met niet meer dan  één inzending deelnemen.  Kinderen mogen maar aan één groepje deelnemen. 
  2. De gever van de gastles geeft alle groepjes op door hun inzending/werkbladen direct na de gastles conform de ontvangen instructie en uiterlijk zondag 15 mei 2022 te uploaden via www.samenvoorallekinderen.nl/challenge.
   Hij/zij geeft daarbij automatisch aan de gevraagde informatie naar waarheid te hebben ingevuld.
 1. De gastlessen vinden op basisscholen plaats van 28 maart 2022 t/m 13 mei 2022.
 2. Deelname is gratis.
 3. Aan deelname aan de Kids for Kids Challenge kunnen geen rechten worden ontleend.


Lesmateriaal

 1. Het lesmateriaal van de Kids for Kids Challenge is ontwikkeld volgens de ‘designathon methode’. Hierop rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Designathon Works, de ontwikkelaar van de lesmethode.
 2. Het lesmateriaal van de Kids for Kids Challenge mag alleen ingezet worden voor deelname aan de Kids for Kids Challenge en mag niet worden bewerkt of gebruikt worden voor andere toepassingen.
 3. Gebruik van het lesmateriaal en deelname aan de Kids for Kids Challenge is op eigen risico. Indien een deelnemer schade oploopt door gebruik van het lesmateriaal of door deelname aan de Kids for Kids Challenge dan kunnen  Sam& voor alle kinderen en/of Designathon Works daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.


Publicatie van de inzendingen

 1. De papieren inzendingen blijven eigendom van de deelnemers. Sam& voor alle kinderen mag (delen van) de ideeën gebruiken en verder uitwerken ter ondersteuning van haar doelstelling. Designathon Works mag de ideeën tevens gebruiken ter illustratie van hun lesmethode.
 2. Inzendingen worden in 1e instantie door Sam& voor alle kinderen getoetst op geschiktheid voor publicatie en na goedkeuring op www.samenvoorallekinderen.nl/challenge gepubliceerd. Indien Sam& besluit de inzending niet te publiceren wordt de betreffende school geïnformeerd.
 3. Deze publicatie gaat gepaard met voornamen van deelnemers, evt. teamnaam, groep en naam van deelnemende school en een korte beschrijving van de inzending. Er zullen geen achternamen gepubliceerd worden. Deze voorwaarde kan betekenen dat Sam& een deel van de gegevens afdekt alvorens ze te publiceren.
 4. Met het deelnemen aan de Kids for Kids Challenge wordt er mee ingestemd dat de inzending openbaar wordt gemaakt onder vermelding van de hiervoor genoemde gegevens.
 5. Sam& voor alle kinderen en Designathon Works behouden zich het recht voor om de inzendingen op de eigen social media kanalen en/of website te publiceren. Daarbij zullen eventueel alleen voornamen van kinderen genoemd worden. Let op! Er kunnen geen filmpjes of foto’s worden ingezonden.


Kanshebbers

 1. Zondag 15 mei 2022 is de laatste mogelijkheid voor de gevers van de gastles om inzendingen te uploaden.
 2. Sam& voor alle kinderen kiest 20 inzendingen (‘Kanshebbers’) die mogelijk door kunnen gaan naar de finaledag. De  scholen van de 20 ‘kanshebbers’ worden uiterlijk woensdag 18 mei 2022 per mail en/of telefoon door Sam& voor alle kinderen geïnformeerd. 
 3. Uiterlijk woensdag 18 mei 2022 maakt Sam& voor alle kinderen haar selectie van de 20 beste ideeën op haar website bekend. De groepjes kinderen van deze 20 ideeën zijn ‘kanshebber’ voor de grote finaledag op zaterdag 11 juni 2022.


Stemperiode

 1. Van 18 mei t/m 29 mei 2022 kan er op de site van Sam& voor alle kinderen door heel Nederland gestemd worden op de ideeën van de ‘kanshebbers’.


Finalisten

 1. Op maandag 30 mei zullen er 10 finalisten door Sam& voor alle kinderen en een zorgvuldig gekozen jury worden geselecteerd. Naast het aantal behaalde stemmen zal de jury kijken naar schaalbaarheid, toepasbaarheid en creativiteit van het idee. Ook zal er rekening gehouden worden met de leeftijd van de kinderen.
 2. Alle finalisten worden via de desbetreffende basisscholen en de gevers van de gastles per email geïnformeerd, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de finale.
 3. Over de selectie van de finalisten kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. De 10 finale-groepjes worden uitgenodigd voor de finaledag op zaterdag 11 juni 2022 van 10 tot 16 uur. 
 5. Het idee van de finalisten wordt op de finaledag onder leiding van professionals een aantal stappen verder gebracht. 
 6. Er zullen 3 winnaars op de finaledag worden gekozen en zij winnen een uitje voor de hele klas.
 7. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.


Privacy

   24. Voor informatie over hoe Sam& voor alle kinderen omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacybeleid. Dit beleid wordt 1 op 1 overgenomen voor de Kids for Kids Challenge. In aanvulling daarop geldt het volgende:

  1. De persoonsgegevens (verkregen bij de inzending van deelnemers) mogen door Sam& voor alle kinderen gebruikt worden ten behoeve van communicatie over de Kids for Kids Challenge en voor uitingen op internet en andere media over de challenge; daarbij zullen alleen voornamen gebruikt worden.
  2. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang
  3. Indien ouders aangeven dat de voornaam van hun kind niet meer gebruikt mag worden zullen Sam& en Designathon Works hier gehoor aan geven. Eventuele eerdere vermeldingen kunnen niet ongedaan gemaakt worden.
  4. Ook laat dit de overige onderdelen van deze afspraken onverlet.


Wat als de regels veranderen

 1. Sam& voor alle kinderen kan indien zij zich daartoe genoodzaakt ziet de regels van de Kids for Kids Challenge altijd veranderen.
 2. Als je op de hoogte wilt blijven van de regels kun je daarom het beste af en toe op deze pagina kijken.

 

Overig

 1. Sam& voor alle kinderen behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren indien deze de algemene voorwaarden overtreden en/of naar eigen inzicht een onsportief karakter tonen ten opzichte van andere deelnemers.


Vragen

  28. Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen met de redactie van deze site via de contactpagina.