X

Extra informatie voor intermediairs van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Ben je intermediair van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en wil je een (brede) aanvraag voor voorzieningen die anders zijn dan sport of cultuur doen? Kinderhulp gaat de aanvraag dan oppakken. Dit kan echter alleen als je ook intermediair bij Kinderhulp bent.

Hoe kan ik intermediair voor Kinderhulp worden?

Aanvragen worden ingediend door jou als medewerker van een hulpverleningsorganisatie. Je mag als intermediair fungeren wanneer jouw organisatie zich direct inzet voor kinderen en jongeren in armoede. Het is daarbij belangrijk dat jullie goed zicht hebben op de sociale en financiële situatie van het gezin. Je mag je aanmelden als intermediair wanneer je werkzaam bent;

  • bij een ANBI gecertificeerde organisatie;
  • bij een onderwijsinstelling;
  • bij een gemeentelijke (wijk)team;
  • bij Stichting Leergeld;
  • als bewindvoerder;
  • als inkomensbeheerder en bent aangesloten bij de BPBI.

Werk je voor een organisatie die niet in één van bovenstaande categorieën valt maar ben je toch professioneel betrokken bij de doelgroep van Kinderhulp? Je mag je altijd aanmelden. Kinderhulp bekijkt op basis van jouw verzoek of je alsnog als intermediair mag fungeren.

De volgende organisaties komen helaas nooit in aanmerking voor het aanleveren van intermediairs:

  • particuliere initiatieven;
  • buurtverenigingen en wijkcentra;
  • organisaties die zelf financiële baat hebben bij een gehonoreerde aanvraag, zoals sportclubs, muziekverenigingen, etc.
  • ZZP-ers.

Is er binnen jouw organisatie al een collega intermediair bij Kinderhulp. Stem dan af wie de aanvragen doet of als jullie allebei intermediair worden, stem dan goed af zodat er geen aanvragen dubbel worden gedaan.

Hoe weet ik of er al een collega intermediair is bij Kinderhulp?

Kinderhulp kan checken of dit het geval is. Zo ja dan scheelt dat een waarschijnlijk een aantal administratieve handelingen. Je kunt telefonisch contact opnemen met Kinderhulp via  (0570) 611 899 (op werkdagen tussen 9 en 17 uur) of via email: aanvragen@kinderhulp.nl. 

Klik hier om intermediair van Kinderhulp te worden >

Wat moet ik doen als ik niet voldoe aan deze criteria?

Voldoe je niet aan deze criteria? Ouders kunnen ook zelf een aanvraag doen, in de meeste gevallen kan dat ook zonder (professionele) intermediair. Je kunt de ouder wijzen op - of helpen met - het invullen van een aanvraag via deze link: samenvoorallekinderen.nl/ouders