X

Sam&werken in Friesland

Het gaat om de kinderen

Lokaal samenwerken om meer kinderen te bereiken. Hoe gaat dat in z’n werk en op welke manier draagt Sam& voor alle kinderen daaraan bij? O.a. door het Sam& portaal, de website waar ouders en intermediairs gemakkelijk in één keer een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de Sam&werkingspartners bieden. Hoe verloopt de onderlinge samenwerking en merken de lokale organisaties dat het aantal aanvragen is toegenomen? We spreken de coördinatoren van Leergeld Leeuwarden en Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. In Leeuwarden is onlangs een Sam& campagne van start gegaan.

 

Samenwerken is niet nieuw voor stichting Leergeld Leeuwarden en het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. “We werken al jarenlang goed samen,” zegt Paula van der Veer van Leergeld Leeuwarden. “Onze vrijwilligers zijn intermediair en doen zo’n 70% van de aanvragen voor het Jeugdfonds. De verschillende aanvraagsystemen zijn via een speciale plug-in aan elkaar gekoppeld, sindsdien is het een stuk gemakkelijker.” Rainer de Groot van het Jeugdfonds Friesland beaamt dat. “De intermediairs van Leergeld helpen gezinnen om een aanvraag bij ons te doen zodat de kinderen naar voetballen, muziekles, zwemles, streetdance of een andere club kunnen als daar thuis geen geld voor is. Sinds 2017 gebruiken we deze methodiek. Ik merk wel dat we Sam& goed moeten uitleggen aan gemeenten omdat er voorheen in onze regio met Kindpakket werd gewerkt. We zien ook dat de samenwerking met Leergeld Leeuwarden heel goed georganiseerd is. Alle stichtingen Leergeld zijn zelfstandig net als de Jeugdfondsen door het hele land. Daar kunnen dus verschillen in samenwerking in zitten.”

 

Meer aanvragen

Eén plek waar ouders een aanvraag kunnen doen: dat is het Sam& portaal dat sinds januari 2020 actief is. Niet alleen voor sport- en cultuuractiviteiten maar ook voor bijvoorbeeld een fiets, schoolspullen of een verjaardagsbox. Merken Paula en Rainer dat de aanvragen toenemen? Paula: “De laatste weken zien we dat er meer aanvragen binnenkomen, bijvoorbeeld voor schoolspullen. Mensen weten ons weer goed te vinden. Het is handig dat er één plek is waar ouders terecht kunnen. Ouders kunnen zelf de benodigde stukken zoals een inschrijfformulier voor de voetbalclub uploaden. Dat scheelt ons veel werk. Als we een gezin nog niet kennen, gaan we altijd eerst op huisbezoek om ze te adviseren over wat er allemaal mogelijk is en waar ze hulp kunnen krijgen. Dat kan per gemeente verschillen dus die intake is belangrijk. Na het intakegesprek kunnen ouders zelfstandig aanvragen doen via Sam& portaal. Als ze daar moeite mee hebben, kunnen ze hulp krijgen.”

 

Rainer: “Bij ons is het aantal aanvragen afgelopen jaar door het coronavirus beduidend minder. Alle sport en cultuurclubs waren een lange tijd gesloten. Pas sinds kort mogen kinderen weer buiten sporten en ook binnensporten en muziek, dans en theaterscholen gaan voorzichtig open. Vooral voor cultuur is dit seizoen eigenlijk verloren omdat het al bijna zomervakantie is en ook de zwemlessen hebben lang stilgelegen. We verwijzen wel heel actief naar Sam&. Daarnaast kunnen er ook nog aanvragen via onze eigen weg binnenkomen.”

 

Eigen identiteit

Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben hun eigen identiteit. Blijft die overeind in de samenwerking? “Het belang van de kinderen staat voorop,” vinden Paula en Rainer. “Die profiteren van een goede samenwerking,” zegt Paula. “Vorig jaar hebben we via het portaal een Sam& Sint actie gedaan waarbij ouders een tegoedbon konden aanvragen om een sinterklaascadeautje voor hun kind te kopen. Er waren 2500 aanvragen via het portaal, het jaar daarvoor waren dat er 1700. Een mooie stijging dus. We hebben dat bewust via www.samenvoorallekinderen.nl laten verlopen zodat ouders er vertrouwd mee raken.” Rainer: “In het begin was het best even passen en meten, ook voor de besturen, maar nu verloopt het soepel. Ouders weten ons goed te vinden dankzij de Sam& campagnes en de campagnes van het landelijk fonds. Van dat sterke merk en naamsbekendheid profiteren we allemaal. Het gaat om het bereiken van de kinderen.” “Precies,” zegt Paula. “Het doel is de kinderen en jongeren helpen. En dat is heel hard nodig.”

Werk je ook bij een lokale Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Bekijk de toolkit voor lokaal samenwerken om er achter te komen waar je voordeel kunt halen. >