X

Hulpmiddelen bij stap 4

De laatste stap van het stappenplan start met het uitvoeren van de acties die in stap 3 zijn bedacht. Na een onderling afgesproken tijd is het de bedoeling dat je de eerder gemaakte afspraken evalueert en waar nodig bijstuurt. Dit is een continu proces. Deze stap kent dus eigenlijk geen einde. Het doorlopen proces en de hulpmiddelen hieronder helpen de samenwerkingspartners bij het samenwerken.

Projectmangement tools

​Een overzicht van hulpmiddelen die je kunt gebruiken om de acties die zijn uitgezet te monitoren.

Retrospective tools

Deze hulpmiddelen helpen bij het evalueren van de samenwerking.

 

 

- IN ONTWIKKELING, DOWNLOAD VOLGT LATER - 

Stappenplan aanhaken gemeente

Bij een goede lokale samenwerking is de gemeente een belangrijke schakel.
Dit stappenplan helpt bij het op de juiste manier betrekken van de gemeente.

 

- IN ONTWIKKELING, DOWNLOAD VOLGT LATER - 

Communicatie op lokaal niveau

Sam& denkt graag mee over de manier waarop jullie gezamenlijk kunnen communiceren, zonder je eigen identiteit te verliezen.