X

Jaarverslagen

De belangrijkste resultaten van Sam& voor alle kinderen worden jaarlijks gepubliceerd in het inhoudelijke jaarverslag.

Lees hier het jaarplan 2021. 

Lees hier het jaarplan 2020. 

Lees hier het jaarverslag 2019.

ANBI

Klik hier voor het ingevulde ANBI standaardformulier van 2021.