X

Rapport 'Altijd op een richeltje lopen’

Eind 2019 zijn wij gestart met onderzoek naar ‘werkende armen’. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen voor hun kinderen.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

 

De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

 

Downloads

Rapport 'Altijd op een richeltje lopen’

Samenvatting rapport 'Altijd op een richeltje lopen’

 

Er komt een vervolg

Samen met gemeenten, het Rijk, maatschappelijke organisaties en andere partners gaan we concrete aanpakken ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de groep “werkende armen” beter de weg weet te vinden naar ondersteuning voor hun kinderen. Heb je ideeën concrete of suggesties, neem contact op via a.huygen@leergeld.nl.

Materialen

Wil je zelf aandacht besteden aan dit onderzoek op social media, website en/of nieuwsbrief? Download hier een aantal leuke afbeeldingen die je hiervoor kunt gebruiken. Wil je extra fysieke exemplaren ontvangen, neem dan contact op met info@samenvoorallekinderen.nl.