X

Q&A Gemeenten

1. Wat wil Sam& bereiken?

Met Sam& willen we steeds meer en meer kinderen bereiken met een breed pakket aan voorzieningen. Deze voorzieningen geven kinderen die opgroeien in armoede de kans om mee te doen. De voorzieningen zijn in natura beschikbaar rondom de thema’s: educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie en overige voorzieningen. De gezinnen worden bereikt via verschillende methoden (o.a. vrijwilligers, intermediairs). Dit realiseren we door gezamenlijke inspanning van het Rijk, gemeenten, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, lokale initiatieven, en het bedrijfsleven.

2. Waarom is het voor mijn gemeente voordelig om met Sam& en de Sam&werkingspartners op te trekken?
 1. We zijn in staat om meer kinderen en jongeren te bereiken. Niet alleen de doelgroep die bekend is bij de gemeente maar ook zogenaamde ‘onzichtbare armoede’. Dit is voor alle partijen de grootste uitdaging.
 2. Sam& beschikt over een eenvoudig online aanvraagsysteem waar ouders en intermediairs gemakkelijk een aanvraag kunnen doen voor een of meerdere voorzieningen. Hier kunnen gemeentelijke voorzieningen zichtbaar worden gemaakt.
 3. We bieden een compleet pakket aan voorzieningen, waar lokale voorzieningen (via LG en JFSC) mogelijk aan toegevoegd kunnen worden.
 4. Sam& stimuleert de lokale Leergeld en Jeugdfonds S&C organisaties om samen te werken en één aanspreekpunt voor de gemeente te realiseren.
 5. Snelle afhandeling van aanvragen.
 6. De Sam& organisaties combineren lokale kracht en ondernemerschap met landelijke ondersteuning.
 7. Landelijke communicatieve slagkracht.
 8. Good governance (ANBI en CBF*). *Jarige Job en Leergeld Nederland hebben geen CBF keurmerk
 9. a. middels de leergeld huisbezoeken en de inzet van vrijwilligers, worden bij de Sam&werkingspartners ruim 85% van de beschikbare middelen besteed aan voorzieningen.
 10. Sam& biedt de mogelijkheid om het lokale bedrijfsleven te betrekken bij armoede in de regio.
3. Wat betekent het voor mijn gemeente als er in onze regio gebruik wordt gemaakt van het aanvraagsysteem van Sam&?

Indien de lokale stichting Leergeld en/of Jeugdfonds Sport & Cultuur gaan werken met het aanvraagsysteem van Sam& voor alle kinderen, betekent dat er op een eenvoudige manier kinderen kunnen worden geholpen met een breed pakket aan voorzieningen.

 • Lokale LG / JFSC ontvangen aanvragen gedaan via Sam& in hun eigen systeem.
 • Op het portaal kunnen gemeentelijke voorzieningen zichtbaar worden gemaakt d.m.v. een link of een pdf.
 • Via het Sam& aanvraagformulier kunnen ouders in jouw gemeente ook zelf een aanvraag doen. Achter de schermen komt de aanvraag bij de juiste Sam&werkingspartners terecht.
 • Als gemeente kan er over Sam& gecommuniceerd worden via website en eventuele andere middelen zoals flyers, posters, banners etc. Zo ontstaat een synergetisch effect tussen landelijke en lokale communicatie.
4. Wat moet ik als gemeente doen als ik interesse heb in een samenwerking met Sam&?

Je kunt contact opnemen met je lokale contactpersoon van Stichting Leergeld en/of Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als er nog geen Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur actief is, neem dan contact met ons op via info@samenvoorallekinderen.nl of telefoonnummer 010 307 59 09. We ondersteunen graag bij het verkennen van de mogelijkheden.

5. Bestaat de mogelijkheid om gemeentelijke voorzieningen toe te voegen aan het gedeelde aanvraagsysteem?

Het is niet mogelijk om voorliggende gemeentelijke voorzieningen op te nemen in het aanvraagsysteem. Wel kunnen we gemeentelijke voorzieningen zichtbaar maken voor de start van het aanvraagformulier. Zo is de informatie beschikbaar voor de aanvrager.

6. Wat kan de gemeente doen om Sam& onder de aandacht te brengen?

De gemeente kan het Sam& portaal onder de aandacht brengen op hun website, via social media etc. Via samenvoorallekinderen.nl/lokale-organisaties/communicatie-toolkit/ zijn verschillende communicatiematerialen te downloaden. Deze kunnen door de lokale fondsen en stichtingen maar ook door de gemeenten worden gebruikt richting de doelgroep. Mochten er specifieke wensen zijn dan kan de gemeente contact opnemen met het communicatieteam van samen via communicatie@samenvoorallekinderen.nl

7. Kan een gemeente gebruik maken van het logo en bijvoorbeeld postermateriaal t.b.v. lokale promotie?

De lokale stichtingen en fondsen kunnen gebruik maken van Sam& materialen. Bekijk de beschikbare materialen op samenvoorallekinderen.nl/lokale-organisaties/communicatie-toolkit/.

Ter bevordering van de lokale samenwerking is het mogelijk om landelijke communicatiemiddelen aan te passen aan lokale situatie (lokaliseren). Lokaliseren doen wij d.m.v. vermelding eigen regio/stad/gemeente. Of om een specifieke uiting voor je eigen situatie te ontwikkelen. Geef in de mail duidelijk je wensen aan. Wij kunnen gratis lokaliseren, je ontvangt dan digitale bestanden. Eventueel drukwerk (en media inkoop) is voor eigen kosten. 

Voor dergelijke materialen kun je contact opnemen met Janna en Annouk via communicatie@samenvoorallekinderen.nl.

 

Geen eigen vormgeving, aanpassingen en designs

Om de huisstijl te bewaken, is het niet toegestaan om de middelen naar eigen inziens aan te passen. In overleg kunnen wij eventueel een aanpassing maken, maar bespreek dit altijd met het communicatieteam van Sam&.