X

Q&A Gemeenten

1. Wat wil Sam& bereiken?

Met Sam& willen we meer kinderen bereiken met een breed pakket aan voorzieningen.
Deze voorzieningen geven kinderen die opgroeien in armoede de kans om mee te doen. De voorzieningen zijn in natura beschikbaar rondom de thema’s: educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie en overige voorzieningen. De gezinnen worden bereikt via verschillende methoden (o.a. vrijwilligers, intermediairs en het aanvraagportaal voor ouders). Dit realiseren we door gezamenlijke inspanning van het Rijk, gemeenten, Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp, lokale initiatieven, en het bedrijfsleven.

2. Waarom is het voor mijn gemeente voordelig om met Sam& en de Sam&werkingspartners op te trekken?
3. Wat betekent het voor mijn gemeente als er in onze regio gebruik wordt gemaakt van het aanvraagsysteem van Sam&?

Dat betekent meer helderheid en overzichtelijkheid voor de inwoners. 

Via www.samenvoorallekinderen.nl kan iedereen via één (digitale) voordeur op een eenvoudige manier een breed pakket aan voorzieningen aanvragen. Het digitale portaal is een aanvulling op de bestaande fysieke routes. Alle partners en betrokken lokale organisaties kunnen doorverwijzen naar één voordeur.

  • Lokale Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur organisaties ontvangen aanvragen in hun eigen systeem.
  • Breed pakket aan voorzieningen beschikbaar.
  • Op het portaal worden gemeentelijke voorzieningen zichtbaar worden gemaakt d.m.v. een pdf.
  • Via het Sam& aanvraagformulier kunnen ouders in jouw gemeente ook zelf een aanvraag doen. Achter de schermen komt de aanvraag bij de juiste Sam&werkingspartners terecht.
  • Als gemeente kan er over Sam& gecommuniceerd worden via website en eventuele andere middelen zoals flyers, posters, banners etc. Zo ontstaat een synergetisch effect tussen landelijke en lokale communicatie.

 

 

4. Wat moet ik als gemeente doen als ik interesse heb in een samenwerking met Sam&?

Je kunt contact opnemen met je lokale contactpersoon bij Stichting Leergeld en/of Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Als er nog geen Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur actief is, neem dan contact met ons op via info@samenvoorallekinderen.nl of telefoonnummer 010 307 59 09. We ondersteunen graag bij het verkennen van de mogelijkheden.

5. Bestaat de mogelijkheid om gemeentelijke voorzieningen toe te voegen aan het gedeelde aanvraagsysteem?

Het is niet mogelijk om voorliggende gemeentelijke voorzieningen op te nemen in het aanvraagsysteem. Wel zijn alle gemeentelijke voorzieningen zichtbaar voor de start van het aanvraagformulier.

Na het invullen van je postcode kun je klikken op: 'Klik hier voor zaken die je via jouw gemeente kunt aanvragen'. Zo is de informatie beschikbaar voor de aanvrager.

6. Wat kan de gemeente doen om Sam& onder de aandacht te brengen?

De gemeente kan het Sam& portaal onder de aandacht brengen op hun website, via social media etc.

We hebben een pakket aan middelen beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op via communicatie@samenvoorallekinderen.nl. 

7. Ik wil graag op de hoogte blijven, hoe doe ik dat?

Fijn om te horen!

Je kunt ons volgen via: