X

Partners, deelnemers en supporters

Sam&werkingspartners

Sam& is een samenwerkingsverband van vier Sam&werkingspartners. Samen bieden wij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.

 

Leergeld Nederland

Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het kan hierbij gaan om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Bezoek de website

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren wordt de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen vergoed.

Bezoek de website

Stichting Jarige Job

In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

Bezoek de website

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is er voor álle kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien in Nederland. En helpt ze, onvoorwaardelijk. Want elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, en passende goede kleren. Eindelijk eens een zorgeloos dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar écht het verschil maken voor de kinderen. Nu en in de toekomst.

Bezoek de website


 

Sam& deelnemers

Naast onze Sam&werkingspartners zijn er nog meer goede doelen en organisaties die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen. Zodra wij daar een samenwerking mee hebben noemen wij dit Sam& deelnemers. In het Sam& portaal is het bijvoorbeeld mogelijk om extra voorzieningen voor kinderen (van particuliere organisaties) op te nemen als aanvulling op het bestaande brede aanbod van onze Sam&werkingspartners. Dit kan op lokaal of landelijk niveau. Ook zijn er bijvoorbeeld organisaties die aanvragen van ouders in zogenaamde whitespots ontvangen en deze in behandeling nemen.

 

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.
Lees meer over de samenwerking

Stichting Kinderfeest

Stichting Kinderfeest biedt kinderen in armoede een dag om nooit te vergeten. Zij zorgen ervoor dat deze kwetsbare doelgroep de middag van hun leven krijgt en laten ze genieten van een geheel verzorgd feestje.
Bezoek de website

Stichting Babyspullen

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby's en jonge kinderen verminderen. Zij zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken ze via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.

Bezoek de website
Stichting Samen Is Niet Alleen

Stichting Samen is niet alleen (SINA) houdt zich bezig met armoedebestrijding in Amsterdam. Zij richten zich op individuen en gezinnen die onder of nabij de armoedegrens leven. Aanvragen die binnenkomen voor omgeving Amsterdam worden (deels) afgehandeld door Stichting SINA.
Bezoek de website

Stichting Petje af Nederland

Stichting Petje af ontvangt in het weekend kinderen (10-14 jaar) & gastdocenten (18-80+). Samen opereren zij in het ziekenhuis, gaan naar de rechtbank, bezoeken musea en méér!
Lees meer over de samenwerking

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zet zich in voor iedereen van 18 jaar en ouder bij wie er thuis geen geld over is om mee te doen aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles. Zij zorgen ervoor dat het lesgeld en/of de materialen worden betaald.

Bezoek de website

Kei Rijswijk

Kei Rijswijk helpt Rijswijkse kinderen van 0 t/m 17 jaar binnen gezinnen met een minimuminkomen. Dit doen we door een bijdrage te leveren aan educatieve, sociale, sport- en cultuuractiviteiten. Alle kinderen in Rijswijk krijgen zo dezelfde kansen. Want ieder kind, samen met leeftijdgenoten, doet mee met onze maatschappij.

Bezoek de website

Als ik later groot ben in Almere

Misschien wil je wel brandweerman, ballerina, architect, chirurg of DJ worden? Of heb je hulp, les, training of spullen nodig om je dromen te bereiken. In Almere kan je hiervoor bij veel mensen, organisaties en clubs terecht, waarvan je er veel op hun site kan vinden. 

Bezoek de website

Vitis Welzijn

Vitis Welzijn is dé verbinding tussen mensen en organisaties. Vitis Welzijn zet zich in regio Westland in voor een vitale samenleving.

Zij ondersteunen kwetsbare burgers, stimuleren mensen om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar. 

Bezoek de website

Gemeenten

Het is ook mogelijk om voorzieningen van de gemeente zichtbaar te maken in het portaal van Sam& voor alle kinderen. De aanvragen worden dan automatisch doorgestuurd naar de gemeente. De gemeente kan intermediair zijn voor Sam& partner Nationaal Fonds Kinderhulp en bepaalde aanvragen afhandelen met Kinderhulp. 

Dit gebeurt momenteel in de gemeente: Sittard-Geleen.


 

Sam& supporters

Wij zijn superblij met alle organisaties die Sam& ondersteunen. En dat is hard nodig voor de ruim 300.000 kinderen die opgroeien in armoede. De één geeft ons financiering, de ander netwerk, kennis en expertise. Met hulp van de Sam& supporters kunnen we meer kinderen helpen met een breed pakket aan voorzieningen via één gezamenlijke voordeur: samenvoorallekinderen.nl.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mede dankzij de steun van het Ministerie van SZW is ons samenwerkingsverband ontwikkeld waardoor ouders en intermediairs in één keer een brede aanvraag kunnen indienen voor alle kinderen in een gezin. Samen vinden we dat ieder kind in een gezin met een laag inkomen maatschappelijk kan meedoen en daarom zijn we ontzettend blij met de steun die wij krijgen!
Bezoek de website

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Rabo Foundation en Sam& voor alle kinderen zijn een unieke samenwerking aangegaan voor de verdere uitrol van het bestaande ZakgeldProject. Het project heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderen die opgroeien in gezinnen met minder geld leren omgaan met geld.
Lees meer over de samenwerking

Vebego Foundation

Vebego Foundation werkt aan een betere dag van morgen voor kansarme kinderen en jongeren door o.a. financiële ondersteuning voor het vrijwilligerswerk van collega’s en samenwerken met maatschappelijke partners. Vebego Foundation helpt Sam& met het bereiken van de doelgroep en motiveren collega’s om voor Sam& in actie te komen.

Lees meer over de samenwerking

VriendenLoterij

Elk jaar wijst de VriendenLoterij een goed doel aan dat zij extra ondersteunen. Voor de VriendenLoterij Bingo hebben ze gekozen voor Sam&. Hiermee kunnen wij samen het bewustzijn vergroten, het taboe en schaamte rondom kinderarmoede verminderen en meer kinderen bereiken die opgroeien in een gezin waar thuis weinig geld is.
Lees het persbericht uit september 2020

Fujitsu

Onlangs hebben wij een prachtige donatie van Fujitsu in ontvangst mogen nemen. Naast een mooi geldbedrag zijn er ook laptops gedoneerd. En dit is niet het enige: Fujitsu heeft Sam& voor alle kinderen gekozen als  het goede doel om nog meer mooie acties voor op te zetten. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee! 

Bezoek de website

Squla

Alle Leergeld stichtingen kunnen een abonnement op het online oefenprogramma Squla aanbieden. Op Squla oefenen kinderen thuis alle vakken van de basisschool met leuke quizzen en games. Dat geeft hen zelfvertrouwen en leerplezier. Dit verdient elk kind, ook de kinderen die het thuis wat minder breed hebben.

Lees meer over de samenwerking