X

ZakgeldProject leert kinderen en ouders omgaan met geld

Publicatiedatum: 11 okt. 2021

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Rabo Foundation en het samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen gaan een unieke samenwerking aan voor de verdere uitrol van het bestaande ZakgeldProject. Het project draagt bij aan de financiële redzaamheid door het vergroten van ‘weten, kunnen en doen’ van de ouders én kinderen. Met als doel ervoor te zorgen dat kinderen die opgroeien in gezinnen met minder geld leren omgaan met geld.

Danielle van den Akker, Carinda Jansen en Judith Hermelink

 

Het lijkt vanzelfsprekend dat alle kinderen zakgeld krijgen en zo met geld leren omgaan. Maar voor ruim 300.000 kinderen in ons land is zakgeld helemaal niet vanzelfsprekend: hun ouders hebben er vaak het geld niet voor. Deze kinderen krijgen niet de kans om te leren omgaan met geld.  Ze kunnen niet meedoen met hun vriendjes en vriendinnetjes door zelf wat te eten halen, een spel te kopen of te sparen voor iets groters. Daarnaast lopen deze kinderen het risico dat ze later minder goed met geld om kunnen gaan en armoede zo van de ene op de andere generatie doorgegeven wordt. Na de pilot van het ZakgeldProject in 2019 is besloten het project van de HAN samen met Rabo Foundation en Sam& voor alle kinderen, het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Kinderhulp en Stichting Jarige Job, verder te ontwikkelen. Een unieke samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en het goede doel.

 

Het ZakgeldProject

Vanaf deze week wordt het ZakgeldProject verder uitgerold. Via het project krijgen kinderen 26 weken lang zakgeld. Dat zakgeld is bedoeld als ‘leergeld’ voor de kinderen. Tijdens de zakgeldperiode doen ouders en kinderen mee aan coachingsgesprekken die erop gericht zijn om te leren omgaan met geld. 

 

Initiatiefnemer Carinda Jansen HAN University of Applied Sciences: ‘We zijn ontzettend trots dat we in samenwerking met Rabo Foundation en Sam& voor alle kinderen dit belangrijke project verder kunnen brengen en landelijke bekendheid kunnen geven. Zakgeld is een cruciaal middel om kinderen om te leren gaan met geld. Met de verdere uitrol van dit project hopen we bij te kunnen dragen aan de financiële zelfstandigheid van kinderen’

 

Danielle van den Akker, Programmamanager Rabo Foundation: “Zakgeld is ontzettend belangrijk voor kinderen bij het goed leren omgaan met geld. Vanuit Rabo Foundation onderschrijven we het initiatief van de HAN en Sam& van harte en dragen graag bij om dit project mogelijk te maken. Zo helpen we een nieuwe generatie én hun ouders op weg naar een financieel gezonder leven.”

 

Judith Hermelink, Coördinator Sam& voor alle kinderen: ‘Ieder kind zou op een leuke en leerzame manier met geld om moeten kunnen gaan. Dankzij de unieke samenwerking met de HAN en Rabo Foundation rondom het ZakgeldProject krijgen steeds meer kinderen die kans.’

 

 

ZakgeldProject Gids

Het is de bedoeling dat er op zoveel mogelijk plaatsen een ZakgeldProject van start gaat. De nieuwe inzichten, tools en tips die we het komende jaar ontwikkelen worden toegevoegd aan de bestaande ZakgeldProject Gids. De gids om zelf een ZakgeldProject te starten is hier te downloaden.  De gids geeft houvast aan alle onderzoekers, sociaal werkers, ervaringscoaches en ouders die een ZakgeldProject willen starten.


Publicatiedatum: 11 oktober, 2021