X

Privacyverklaring

Stichting Samen voor alle kinderen (Sam&) is een samenwerkingsverband tussen Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Zij bundelen krachten om kinderen in armoede te bereiken en het versterken van voorzieningen op maat en in natura, gericht op meedoen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

 

Sam& is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sam& bepaalt zelf de doeleinden en middelen van verwerking van de ontvangen gegevens.

 

Algemene gegevens

Sam&

Van Nelleweg 1

3044BC Rotterdam

 

KVK-nummer: 74225553

RSIN-nummer: 859816151

 

Registratie persoonsgegevens

Sam& gebruikt de ontvangen persoonsgegevens voor het realiseren van haar doelstellingen. Sam& gaat uitermate voorzichtig om met deze gegevens en doet er alles aan wat binnen haar vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen. Afhankelijk van de activiteit waarvoor wij gegevens ontvangen, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze beveiligen. Zo snap je precies hoe wij werken.

 

Toepasbaarheid privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op aanvragen die gedaan worden via deze website. De site is een digitaal loket wat ervoor zorgt dat de aangesloten partijen de aanvraag voor jouw kind kunnen ontvangen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Dit privacybeleid is ook van toepassingen als je je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief van Sam&. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kan je je afmeldingen met de “unsubscribe” button onderaan de nieuwsbrief of je kan mailen naar info@samenvoorallekinderen.nl.

 

Opslag en gebruik van gegevens

Wanneer je een aanvraag doet, vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de aanvraag in behandeling te nemen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Zo hebben we een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en bewaren we data in een beveiligde omgeving.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Gegevens die nodig zijn om de aanvraag te verwerken en/of jouw verzoeken te beantwoorden.
 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.
 

Uitwisseling gegevens

De informatie wordt uitsluitend gedeeld met de deelnemende partijen waar je aanvraag naar toe wordt gestuurd. Deze partijen zijn daarmee ontvangers van de informatie en geen verwerkers voor Sam&. Deze partijen staan vermeld bij en treft je bovendien onderaan het aanvraagformulier (met hun logo) aan. Voor meer informatie kan je op het logo van de desbetreffende partij klikken, je wordt dan doorgezet naar de betreffende website.

 

Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen.

 

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Rechten

Je hebt het recht om gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wil je de gegevens die wij van jou hebben vastgelegd bijvoorbeeld wijzigen of heb je vragen? Bel 010 – 307 59 09 of mail naar info@samenvoorallekinderen.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens aan wilt passen, uit onze bestanden wilt laten halen of je wil uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief kun je contact met ons op nemen.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening wat betekent niet langer dan een jaar. We houden hierbij in elk geval de wettelijke bewaartermijnen aan.

 

Contact en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen door te mailen naar info@samenvoorallekinderen.nl of bellen naar 010 – 307 59 09.

 

Tot slot nog het volgende
Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van jou en jouw kind. Wij willen, net als jij, dat ieder kind mee kan doen. Jouw kind hoeft er zelf niets van te merken dat wij een aantal dingen regelen.

 

Disclaimer

Bij het samenstellen van de inhoud van deze site is uiterste zorg nagestreefd, maar de Stichting Samen voor alle kinderen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.  Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door de Stichting Samen voor alle kinderen worden gewijzigd. Het is raadzaam regelmatig deze informatie te lezen.

 

Oktober 2019