X

Voor professionals

Ben je in je werk betrokken bij kinderen en jongeren waar thuis te weinig geld is voor zaken die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn? Bijvoorbeeld als leerkracht, jeugd-/schuldhulpverlener, medewerker van een wijkteam of buurtsportcoach. Of ben je op een andere manier professioneel betrokken bij de opvoeding of verzorging van een kind? Wil je kinderen en jongeren uit deze gezinnen de kans geven om mee te laten doen. Word intermediair bij onze partner Jeugdfonds Sport & Cultuur of aanvrager Nationaal Fonds Kinderhulp!   

 

Intermediair worden bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld direct aan de sport- of cultuurclub. Ook worden de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen vergoed. Meer informatie >>

 

Aanvrager worden bij Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in Nederland opgroeien in armoede. Dat doen ze door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Zoals een fiets bijvoorbeeld of een eigen bed, een warme winterjas of een zorgeloos dagje uit. Maar ook (een bijdrage) voor een beugel of bril, menstruatieproducten, een cadeautje van de Sint of een Op jezelf woon-box. Dus kan een kind niet voor hulp terecht bij andere fondsen of voorzieningen? Kinderhulp is het vangnet. We hanteren daarbij geen inkomenseis voor ouders. Wel is het belangrijk dat jij als hulpverlener goed zicht hebt op de sociale en financiële situatie van het gezin. Meer informatie >>

 

Mocht je geen intermediair kunnen of willen worden dan kan je ouders attenderen op de mogelijkheid om zelf een aanvraag te doen. Een aanvraag die door de ouder wordt gedaan wordt gezamenlijk door de Sam&-partners in behandeling genomen. De Sam&-partners zijn: Leergeld Nederland, het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp.


Heb je vragen? Neem met ons contact op via 010-307 59 09. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 16.00 uur.