X

Voor ouders / jongeren

1. Wat kan ik allemaal aanvragen?

Via Sam& zijn alle voorzieningen die worden geleverd door de vier partners beschikbaar. Dat wil zeggen dat er voorzieningen zijn op het gebied van sport, cultuur, verjaardagen, dagje uit, laptop, school en zwemles. Het is een breed pakket aan voorzieningen die per gemeente en leeftijd van het kind net kan verschillen.

2. Hoe kan ik deze voorzieningen vinden op de website?

Deze voorzieningen kun je vinden wanneer je een aanvraag start via deze link. Vervolgens vragen we je om de postcode en de gegevens van het kind in te vullen. Daarna kom je op een pagina met alle voorzieningen. Deze voorzieningen zijn in 6 thema’s te verdelen: school, sport, cultuur, vrije tijd, verjaardag en anders. Er is veel mogelijk voor de kinderen!

3. Hoe lang van tevoren moet ik een aanvraag indienen?

Wij vragen je om op tijd een aanvraag te doen, minimaal 6 weken van tevoren. Het is helaas niet mogelijk om achteraf een financiële bijdrage voor een voorziening te vragen.

4. Worden mijn gegevens aan de gemeente doorgegeven?

Nee, er worden geen persoonsgegevens gedeeld met de gemeente. Lees meer over hoe wij met persoonsgegevens omgaan in onze privacyverklaring.

5. Wie is verantwoordelijk voor de afhandeling van mijn aanvraag bij Sam&?

De aanvraag die je via de website van Sam& indient, wordt afgehandeld door één of meerdere organisaties binnen het samenwerkingsverband. Sam& is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van jouw aanvraag. Wil je meer weten over de aangesloten organisaties waarmee wij werken? Lees hier verder.

6. Ik heb een intermediair nodig, waar vind ik die?

Een intermediair is iemand die professioneel bij jou betrokken is. Denk hierbij aan een jeugdhulpverlener, docent, maatschappelijk werker, bewindvoerder of wijkteam van de gemeente. Vind je het lastig om iemand te bedenken die jou verder kan helpen? Wij denken graag met je mee. Je kunt ons altijd bellen of e-mailen.

Algemeen

1. Wat is Sam&?

Samen voor alle kinderen (Sam&) is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen willen we meer kinderen die opgroeien in armoede helpen door het bieden van voorzieningen in natura die gericht zijn op het mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij moet je denken aan activiteiten zoals sport, vieren van een verjaardag, muziekles, schoolreisje of schoolkosten. Samen bieden deze organisaties één portaal waar ouders en intermediairs in één keer meerdere voorzieningen kunnen aanvragen.

2. Hoe spreek je Sam& uit?

Sam& spreek je uit als Samen, dit verwijst door naar onze naam Samen voor alle kinderen. 

3. Welke organisaties zijn onderdeel van Sam&?

Het samenwerkingsverband bestaat uit Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job.

4. Voor wie is Sam& er?

Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met weinig geld kunnen bij ons terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met leeftijdgenoten. Ook intermediairs (professionals) kunnen bij ons terecht voor het doen van een aanvraag.

5. Wie kan een aanvraag doen?

Via het portaal op samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders en intermediairs een aanvraag doen:

  • Ouders met een uitkering, bijvoorbeeld bijstand, WIA of WW
  • Werkende ouders met een laag inkomen
  • ZZP-ers met weinig werk of inkomen
  • Ouders met schulden
  • Intermediairs bijvoorbeeld leerkrachten, schuldhulpverleners, wijkteams, jeugdhulpverlener, huisartsen.
6. Voor kinderen van welke leeftijd kan er een aanvraag worden gedaan?

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Zijn er meerdere kinderen in het gezin? Je kunt voor meerdere kinderen een aanvraag indienen.

7. Kunnen er nieuwe organisaties aansluiten bij het samenwerkingsverband?

Dat is zeker mogelijk. Er kan op verschillende manieren samengewerkt worden. Dit gaat altijd in overleg met onze partners en het bestuur.

Gemeenten

1. Ik werk bij de gemeente, waar kan ik meer informatie vinden?