X

Plannen en verslagen

De belangrijkste resultaten van Sam& voor alle kinderen worden jaarlijks gepubliceerd in het inhoudelijke jaarverslag. 

Eerdere edities van het jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

 

ANBI

Klik hier voor het ingevulde ANBI standaardformulier van 2022.