X

Plannen en verslagen

De belangrijkste resultaten van Sam& voor alle kinderen worden jaarlijks gepubliceerd in het inhoudelijke jaarverslag. Vraag ons jaarverslag op via communicatie@samenvoorallekinderen.nl.

 

ANBI

Klik hier voor het ingevulde ANBI standaardformulier van 2022.