X

Samenwerking Stichting Petje af

Publicatiedatum: 07 mrt. 2022

Naast onze Sam&werkingspartners zijn er nog meer organisaties die zich inzetten voor kinderen die opgroeien in gezinnen met minder geld. In het Sam& portaal is het mogelijk om extra voorzieningen voor kinderen op te nemen als aanvulling op het bestaande brede aanbod van onze Sam&werkingspartners. Dit kan op lokaal of landelijk niveau. Sinds 2022 werkt Sam& voor alle kinderen officieel samen met Stichting Petje af en dat maakt hen Sam& deelnemer.

 

Over Stichting Petje af

Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Van verschillende gastsprekers en tijdens culturele uitjes leren kinderen alles over een bepaald beroep om talent en interesses te ontdekken en ontwikkelen. Het programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kinderen vergroten hun zelfvertrouwen, ontmoeten nieuwe mensen en verbreden hun toekomstperspectief.

 

Sam& deelnemer, hoe werkt dat?

Ouders uit gemeenten waar Petje af actief is kunnen hun kinderen opgeven via het Sam& portaal (www.samenvoorallekinderen.nl). De lokale Petje af stichting ontvangt een mail met daarin de gegevens van de ouder en het kind zodat zij contact kunnen zoeken met de ouder om de aanmelding af te ronden. 

 

De kracht van samenwerken

De meeste winst is op lokaal niveau te behalen. Door samen te werken kunnen we gezamenlijk meer kinderen bereiken. De lokale organisaties van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur hebben contact met de gezinnen, kennen de lokale sociale kaart en weten wat er speelt in de gemeente. Wij adviseren de lokale stichtingen dan ook om met elkaar contact op te nemen en te bespreken wat er mogelijk is in de gezamenlijke werkgebieden. Op deze manier bereiken we samen meer kinderen en helpen we ze door naar elkaar door te verwijzen. Samen komen we verder!

 

Judith Hermelink, coördinator Sam& voor alle kinderen en Brecht van Schendel, Directeur-Bestuurder Stichting Petje af.

Publicatiedatum: 17 maart, 2022