X
De directeuren van de Sam&-partners

Postcode Loterij steunt Sam& met extra bijdrage om stijgende vraag op te vangen

Publicatiedatum: 19 dec. 2023

In 2024 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat 1 miljoen mensen in ons land in armoede leven, waaronder minimaal 230.000 kinderen. Door het wegvallen van steunmaatregelen vanuit de overheid en de stijgende kosten voor levensonderhoud en huisvesting wordt het voor gezinnen met werkende ouders steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat zien de vier partners in het samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen terug in het aantal aanvragen in 2023. Met een schenking van 5 miljoen euro helpt de Postcode Loterij de stijgende vraag naar voorzieningen grotendeels op te vangen.

 

 

Uit een rapport van UNICEF dat eerder deze maand verscheen, blijkt dat het Nederland nog niet lukt om het aantal kinderen in armoede structureel te laten dalen. Het samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen, bestaande uit Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, werkt samen aan het toegankelijk maken van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, verjaardag en vrije tijd voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met geldzorgen.

Extra hulp voor kinderen in armoede

Jörgen de Koning, landelijke coördinator a.i. van Sam& voor alle kinderen: “Nog onvoldoende gezinnen zijn op de hoogte dat er maatschappelijke organisaties zijn die het mogelijk maken om gezinnen met geldzorgen te ondersteunen. Vooral de groep werkende ouders met geldzorgen weten niet dat zij in aanmerking komen voor steun. Dankzij deze fantastische bijdrage verwachten we de komende twee jaar nog meer kinderen en jongeren, die opgroeien in een gezin met geldzorgen, de benodigde hulp te kunnen bieden. Denk hierbij aan een lidmaatschap van een sport- of  cultuurclub, een fiets, een warme winterjas of een laptop. Een dagje uit of het kunnen vieren van de verjaardag. Deelnemers bedankt!”

Toenemende hulpvraag

Alle vier de partners in Sam& voor alle kinderen zien dit jaar een flinke stijging in het aantal aanvragen en de verwachting is dat dit de komende jaren doorzet. Zo verwacht Leergeld Nederland dit jaar een stijging van 20%, betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor een recordaantal kinderen de contributie en het lesgeld en verwacht Stichting Jarige Job dit jaar 40.000 meer aanvragen voor een verjaardagsbox. Bij Kinderhulp is het aantal aanvragen in 2023 gestegen met ruim 20%. Met de bijdrage van de Postcode Loterij zijn de organisaties in staat de toenemende hulpvraag voor een groot deel op te vangen en kan de bekendheid bij ouders om voorzieningen aan te vragen worden vergroot.

Het verschil maken

Jonne Arnoldussen, managing director van de Postcode Loterij: “In een tijd waarin steeds meer kinderen te maken hebben met armoede, voelen wij de urgentie om bij te dragen aan het welzijn van deze kwetsbare groep. We steunen de samenwerkende organisaties, Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Kinderhulp, in het bieden van concrete ondersteuning om daadwerkelijk verschil te maken in het leven van deze gezinnen."

 

*Bron: doorrekening beleidsopties voor terugdringen armoede, CPB - juni 2023
Fotograaf: Annemieke van der Togt