X

Hulpmiddelen voor lokaal samenwerken

In het hele land wordt er op veel verschillende manieren samengewerkt tussen de Sam& partners. Omdat we zien dat het bereiken van de doelgroep voor een groot deel wordt beïnvloed door de mate van samenwerking, is door de landelijke werkgroep de Toolkit lokale samenwerking ontwikkeld. Lokale organisaties die een samenwerking met hun lokale partners willen opzetten of bestaande samenwerkingen willen intensiveren kunnen met de toolkit aan de slag. De toolkit bestaat uit een stappenplan dat je door het proces leidt en hulpmiddelen die je kan inzetten bij het doorlopen van de stappen.

 

Stappenplan lokaal samenwerken

Het stappenplan is een leidraad die de lokale organisaties helpt om de samenwerking  vorm te geven.

 

 

De hulpmiddelen zijn per stap gebundeld, maar kunnen ook los van elkaar worden gebruikt.

Hulpmiddelen bij stap 1

Deze middelen helpen bij het uitvoeren van een 0-meting.

Hulpmiddelen bij stap 2

Deze middelen helpen bij het uitwerken van de samenwerking op specifieke thema’s.

 

Hulpmiddelen bij stap 3

Deze middelen helpen bij het bepalen van een gezamenlijk doel.

 

Hulpmiddelen bij stap 4

Deze middelen helpen bij het uitvoeren van acties en de evaluatie.