X

Praktische informatie

Het team van Sam& bestaat op dit moment uit acht medewerkers (5.9 FTE) die werken vanuit een kantoor in Rotterdam. Benieuwd naar wie wij zijn? Lees hier verder.

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband bestaande uit de vier landelijke partners. Sam& is een stichting, het bestuur wordt gevormd door de directeuren van de samenwerkingspartners en een onafhankelijke voorzitter. De werkzaamheden richten zich met name op:

  • Het continu optimaliseren van het Sam& portaal, zodat de gebruiksvriendelijkheid voor aanvragers toeneemt en de techniek de lokale organisaties effectief ondersteunt;
  • Marketing en communicatie activiteiten die ervoor zorgen dat de bekendheid van Sam& en de partners wordt vergroot, waardoor het bereik onder de doelgroep toeneemt;
  • Het ondersteunen van lokale organisaties op het gebied van communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen. Verder onderzoeken we binnen het samenwerkingsverband efficiëntere vormen van onderlinge samenwerking, altijd met als doel meer kinderen bereiken met een breed pakket aan voorzieningen.

 

Optimaal gebruik maken van het Sam& portaal als lokale organisatie

Alle lokale organisaties van Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur en de landelijke organisaties Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp zijn aangesloten op het Sam& portaal. Hierdoor kunnen ouders in heel Nederland een aanvraag doen voor voorzieningen die de Sam& partners bieden. Het portaal helpt dus bij het vergroten van het gezamenlijke bereik.

 

Als lokale Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur organisatie kan je zelf bepalen op welke manier je gebruik maakt van het Sam& portaal. Standaard worden aanvragen via e-mail met de organisatie(s) gedeeld. Aanvragen worden gedaan op basis van 6 hoofdtema’s: school, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en overig. In een vrij tekstveld kunnen ouders of helpers aangeven wat ze willen aanvragen. Vervolgens neemt de lokale organisatie de aanvraag in behandeling.

 

Als lokale organisatie kan je er ook voor kiezen om de aansluiting te personaliseren naar jouw lokale situatie. We noemen dat actief aansluiten. De voordelen hiervan zijn onder andere:

  • Dat alleen de voorzieningen in het portaal worden getoond die binnen de lokaal gemaakte afspraken passen;
  • Dat aan de ouders meer gedetailleerde informatie wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld de naam van de school of sportclub, waardoor je de aanvraag efficiënter kan afhandelen;
  • Dat aanvragen direct worden doorgestuurd naar de organisatie die de afhandeling doet als daar afwijkende afspraken over zijn gemaakt binnen jouw werkgebied, en
  • Dat je de aanvragen ook direct in jouw administratiesysteem kan laten binnenkomen in plaats van via de mail. Handmatige verwerking is niet meer nodig.

Actief aansluiten is meestal een logisch gevolg van de afspraken die op lokaal niveau zijn gemaakt met de gemeente en andere Sam& partners. De medewerkers van Sam& kijken graag mee naar welke (technische) mogelijkheden er zijn om het systeem zo in te richten dat het voor jouw situatie het beste werkt. Dit kost je ongeveer 2 tot 3 uur van je tijd. Tijd die je daarna ruimschoots weer terugverdient, omdat je alleen aanvragen krijgt die voor jou zijn bedoeld en je efficiënter kan afhandelen. Volg dit stappenplan om jouw aansluiting te personaliseren.

 

Sam& Servicedesk

Onze medewerkers van de servicedesk zitten dagelijks klaar om vragen van ouders, intermediairs en lokale organisaties te beantwoorden. De vragen die binnenkomen zijn divers. De servicedesk handelt vragen over het aanvraagproces via het Sam& portaal zelf af. Ouders of intermediairs met vragen over bijvoorbeeld de lokale beoordelingscriteria of de status van een aanvraag worden doorverwezen naar de betreffende (lokale) organisatie. De servicedesk is bereikbaar via e-mail: info@samenvoorallekinderen.nl of telefonisch via 010-3075909.

 

Op de hoogte blijven

We sturen maandelijks een nieuwsbrief met informatie die speciaal gericht is tot de lokale organisaties van de samenwerkingspartners. Meld je hier aan om op de hoogte te blijven.