X

Sam& visie op de toekomst

Publicatiedatum: 14 okt 2021

Het samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen bestaande uit Jeugdfonds Sport & Cultuur, Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job is in het leven geroepen om samen zoveel mogelijk kinderen in armoede te bereiken met een breed pakket aan voorzieningen. Na de lancering  van het gezamenlijke aanvraagportaal in 2019 is nu het moment aangebroken om samen vooruit te kijken. Begin september kwam het bestuur van Sam&, bestaande uit de directeuren van de vier samenwerkingspartners samen met de voorzitters van hun Raden van Toezicht bij elkaar.

 

 Meerjarenbeleid

De intensieve samenwerking van de vier goede doelen is uniek en heeft geleid tot een enorme groei in het bereik van kinderen die in armoede opgroeien. Dankzij de door de samenwerkingspartners geboden hulp kunnen de geholpen kinderen meedoen met activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Alle Sam& partners zijn dan ook blij met deze samenwerking en trots op wat er bereikt is. Het is nu tijd om een koers voor de toekomst te bepalen. Tijdens de bijeenkomst werd o.a. gekeken naar het voorzieningenpakket, procesverbeteringen, het delen van kennis en elkaar verder versterken en elkaars sterke kanten inzetten. Dit zal leiden tot een meerjarenbeleidsplan dat door het Sam& bestuur en de Raden van Toezicht wordt gedragen.

 

 

Directeur Huib Lloyd, Stichting Jarige Job: “Deze intensieve samenwerking is zeer uniek. We versterken en vullen elkaar goed aan, maar we willen verder. Het is bijzonder om te merken dat we een gezamenlijke doel hebben en samen optrekken om nog meer kinderen kunnen bereiken.”

 Foto's


Publicatiedatum: 14 oktober, 2021