X

Gezinnen met geldzorgen weten weg naar beschikbare hulp voor kinderen onvoldoende te vinden

Onderzoek laat positieve impact van deze hulp op zowel ouders als kinderen zien

19 september 2022, Rotterdam - De grote prijsstijgingen en koopkrachtdaling van maar liefst 6,8 procent* zorgen ervoor dat veel gezinnen niet kunnen rondkomen. Op dit moment groeien er zo’n 315.000** kinderen en jongeren op in armoede. En de verwachting van het Centraal Planbureau is dat de armoede in ons land flink zal stijgen. Er zijn organisaties in Nederland, waaronder het samenwerkingsverband Sam& voor alle kinderen, die zich inzetten om gezinnen in armoede te helpen. Deze hulp aan gezinnen heeft positieve impact op de ontwikkeling van het kind en het welzijn van de ouder, zo blijkt uit het onderzoek*** dat in opdracht van Sam& is uitgevoerd in voorjaar 2022. Het samenwerkingsverband zet zich in om de route naar beschikbare hulp voor al deze gezinnen zichtbaar te maken.

 

Minister van armoedebeleid Carola Schouten: Als er armoede is in gezinnen, heeft dat grote impact op de kinderen. Ze kunnen zich minder goed concentreren op school en voelen zich minder veilig en gelukkig. De fondsen verenigd in Sam& zorgen ervoor dat kinderen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door de contributie van de sportclub of de muziekles te betalen. Dat is enorm belangrijk, zeker in deze tijd waarin steeds meer gezinnen in de knel komen door de hoge prijzen. Het is goed om te zien dat Sam& de hulp zo laagdrempelig mogelijk maakt, zodat ze nog meer kinderen en hun ouders kunnen ondersteunen.” 

 

Door hulp mee kunnen (blijven) doen 

Je verjaardag vieren, goede schoolspullen hebben (zoals een laptop) en meedoen aan sport-, muziekles of een dagje uit zijn nodig om als kind volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. De ondersteuning van Sam& voor alle kinderen (bestaande uit Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp), is erop gericht dat ook kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen mee kunnen doen. Ouders of intermediairs (professionals die middels hun werk betrokken zijn bij kinderen) kunnen voor diverse voorzieningen een aanvraag doen. Ondanks dat het samenwerkingsverband een toename ziet in het aantal aanvragen, maakt een groot deel van gezinnen in geldzorgen nog geen gebruik van de beschikbare hulp. En dat terwijl deze voorzieningen juist het verschil kunnen maken voor alle kinderen en gezinnen die nu in de problemen zitten of nog gaan komen.   

 

Positieve effecten 

De impact van de hulp die de samenwerkingspartners bieden levert positieve effecten, zowel op korte als lange termijn, zo blijkt uit het onderzoek onder geholpen ouders en intermediairs. Naast dat kinderen op korte termijn kunnen meedoen met verschillende activiteiten, levert de ondersteuning op lange termijn een bijdrage aan de minimale bestaansvoorwaarden die nodig zijn voor een goede ontwikkeling. Dit heeft positieve gevolgen op het welzijn van zowel kinderen als ouder(s). Het verzacht de geldzorgen en werkt daardoor stress reducerend. Ouders piekeren minder en er komt een beetje ruimte, zowel in het budget als in het hoofd.  

 

Zelf hulp nodig? 

Ouders en intermediairs kunnen een hulpvraag indienen op samenvoorallekinderen.nl. Denk hierbij aan schoolspullen, sport-, dans- of muzieklessen, een dagje uit of een verjaardagsbox voor je kind. Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij de juiste organisatie terechtkomt. 

 

* CPB cijfers 2022 zonder koopkrachtmaatregels 
**Bron onderzoek SCP ‘Armoede in kaart 2019’  
*** Het onderzoek ‘Met mijn hoofd boven water in plaats van kopje onder’ is uitgevoerd in 2022 in opdracht van Sam& voor alle kinderen naar de impact van de ondersteuning op het leven van kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.