X

Samenwerking Rabo Foundation en Sam& voor alle kinderen

Publicatiedatum: 18 feb 2021

Sinds de start van Sam& voor alle kinderen in 2019 steunt de Rabo Foundation het samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Sam& is gestart met de ambitie om alle kinderen uit armere gezinnen in Nederland mee te laten doen met leeftijdsgenoten. En dat is hard nodig voor de 315.000 in armoede opgroeiende kinderen. Met de hulp van de Rabo Foundation kunnen we meer kinderen helpen met een breed pakket aan voorzieningen via één gezamenlijke voordeur: www.samenvoorallekinderen.nl.

De verbinding

Rabo Foundation is het maatschappelijk fonds van de Rabobank en helpt Sam& met kennis, netwerk en financiering. Dat doet de Foundation ook om de kennis van medewerkers van Rabobank in te zetten. Zo kunnen we de ruime ervaring van Rabobank met interventies gericht op financiële zelfredzaamheid inzetten. Deze kennis en expertise gebruikt Sam& om de doelgroep te bereiken en om de doelgroep voor te bereiden op een financieel gezondere toekomst. Door kinderen nu te helpen, verkleinen we de kans dat ze in dezelfde situatie terechtkomen als ze later groot zijn. Met de steun van Rabo Foundation zetten we een stapje in de goede richting

 

Daniëlle van den Akker, Rabo Foundation: ‘Kinderen mogen niet de dupe worden van financiële problemen thuis. Zij verdienen dezelfde kansen als andere kinderen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van het kind maar ook voor het gezin en de maatschappij. Meedoen geeft kinderen het gevoel dat ze meetellen. Daarnaast is het waardevol om juist deze kinderen zelfredzaam te maken op diverse gebieden om overerfbaarheid van armoede (en financiële problemen) te voorkomen.

De steun van de Rabo Foundation

Het online portaal
Om het gezamenlijke aanbod aan voorzieningen toegankelijker te maken, is vorig jaar het online portaal (www.samenvoorallekinderen.nl) ontwikkeld dankzij o.a. de financiële steun van Rabo Foundation. Ouders en intermediairs kunnen elk via een eigen aanvraagformulier een aanvraag doen. Inmiddels is het een jaar later en hebben we meer dan 10.000 aanvragen ontvangen. Iets om trots op te zijn, maar we zijn er nog lang niet. We werken er hard aan om het doen van een aanvraag zo makkelijk mogelijk te maken. Dat doen we onder andere door het lokale aanbod van voorzieningen in het portaal zichtbaar te maken. 

 

Grip op geld
Sam& publiceert elke maand een informatief artikel onder het kopje “Grip op Geld”. Hierbij betrekken we ook andere partners zoals het Nibud. Het doel van deze artikelen is om kinderen en jongeren te helpen bij de ontwikkeling tot financieel krachtige en zelfstandige burgers. Dit doen we via de ouders. We helpen ouders bijvoorbeeld met het goede voorbeeld te geven en we stimuleren ouders om hun kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de waarde van geld.

 

Brainstorm sessies

Krachten bundelen, ervaringen uitwisselen en elkaar helpen. Tijdens verschillende brainstormsessies denken Rabobank collega’s uit het hele land na over hoe we samen het bereik van Sam& kunnen vergroten. Hoe zorgen we ervoor dat lokaal nog meer ouders of intermediairs een aanvraag doen via het portaal? En hoe kunnen we de doelgroep nog beter bereiken? Binnenkort gaan wij samen met de Rabobank aan de slag met de beste ideeën en de uitwerking hiervan.

 

We zijn ontzettend dankbaar dat er zo actief met ons wordt meegedacht! Wil jij ook helpen om de bekendheid van Sam& te vergroten? Deel de boodschap van Sam& dan binnen je netwerk en zorg dat je ons volgt om op de hoogte te blijven!

 

Publicatiedatum: 18 februari, 2021