X

Jaarplan

De belangrijkste resultaten van Sam& voor alle kinderen worden jaarlijks gepubliceerd in het inhoudelijke jaarverslag.

Lees hier het jaarplan 2021. 

ANBI

Klik hier voor het ingevulde ANBI standaardformulier van 2021.