X

Toolkit: Hoe bereik je werkende ouders met geldzorgen?

De bevindingen van het onderzoek 'Altijd op een richeltje lopen' zijn de basis voor een concreet actieprogramma en toolkit. De toolkit geeft gemeenten, professionals en werkgevers concrete handvatten om de uitvoeringspraktijk te verbeteren. 

 

Hoe bereik je werkende ouders met geldzorgen om de gevolgen voor kinderen te verzachten?

Handvatten voor gemeenten om werkende ouders met geldzorgen beter te bereiken.

Plekken waar werkende ouders komen of organisaties waarmee zij in contact komen.

Handvatten voor professionals in beeld bij life events.

Berekenen besteedbaar inkomen van werkende ouders met wisselende inkomsten.

Informatie en tips voor werkgevers (en werknemers).


 

Onderzoek rapport: 'Altijd op een richeltje lopen'

In 2020 is er onderzoek gedaan naar werkende ouders die leven onder de armoedegrens. Al lange tijd weten we dat er werkenden zijn die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En dat ook zij niet altijd gebruikmaken van de beschikbare (gemeentelijke) voorzieningen voor hun kinderen.

Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op persoonlijke verhalen van werkende ouders. Het bevat belangrijke en breed toepasbare informatie over het bereiken van de groep werkende ouders die moeten leven met een krappe beurs. Daarnaast biedt het rapport ook zicht op structurele belemmeringen waarmee deze groep ouders te maken heeft.

De bevindingen leiden tot een levendig rapport voor iedereen die te maken heeft met gezinnen waar te weinig inkomen is ondanks dat zij betaald werk hebben of gezinnen die recentelijk, bijvoorbeeld door de coronacrisis, met een inkomensterugval te maken hebben.

 

Downloads

Verslag onderzoek 'Altijd op een richeltje lopen’

Samenvatting verslag onderzoek 'Altijd op een richeltje lopen’

 


Sam& in gesprek: Hoe bereik je werkende ouders met geldzorgen

Kinderen zijn niet arm, zij groeien op bij ouders met geldzorgen. In Nederland gaat het om ruim 300.000 kinderen, waarbij het de verwachting is dat dit aantal ten gevolge van Corona op zal lopen. Bij 40% van deze kinderen heeft (een van) de ouder(s) inkomen uit werk. Opvallend is dat slechts een beperkt deel van deze ouders gebruik maakt van het bestaande ondersteuningsaanbod. Bekijk het tafelgesprek tijdens De week van het geld 2021. 

 


Het project is in opdracht van Sam& uitgevoerd door Leergeld Nederland.