X

Waarom samenwerken via Sam& voor alle kinderen?

 Voordelen

 1. Samenwerken middels samenvoorallekinderen.nl biedt helderheid en transparantie en zorgt voor één gezamenlijke voordeur voor alle hulp in jouw gemeente.

 2. De samenwerkende organisaties Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job bieden een compleet pakket aan voorzieningen, in aanvulling op gemeentelijke voorzieningen.

 3. Door de samenwerking met onze partners zijn we aanwezig in de haarvaten van de samenleving. We bereiken zo niet alleen de doelgroep die al bekend is bij de gemeente maar ook kinderen en jongeren in de zogenaamde 'onzichtbare armoede'.

 4. Ouders kunnen online zélf een eerste stap zetten in hun zoektocht naar hulp. Dit werkt aanvullend op de bestaande fysieke routes. Ook intermediairs kunnen een aanvraag doen via het portaal. 

 5. Door onze lokale aanwezigheid kunnen we eraan bijdragen dat voorzieningen van de gemeente makkelijker worden gevonden en beter worden benut.

 6. De samenwerkingspartners hebben expertise in het beoordelen van de inkomenspositie van aanvragers.

 7. Sam& werkt lokaal samen met andere organisaties/instanties en biedt naast eigen ondersteuning in natura ook toegang tot andere hulpverlening.

 8. In aanvulling op wat gemeenten zelf al doen, bieden de samenwerkende organisaties van Sam& maatwerk voor kinderen die opgroeien in armoede.

 9. De gemeentelijke voorzieningen worden zichtbaar gemaakt middels PDF.

 10. Achter de schermen wordt de aanvraag opgesplitst en komt de aanvraag bij de juiste organisatie terecht. 

 11. We combineren lokale kracht en ondernemerschap met landelijke ondersteuning.

 12. We bieden landelijke communicatieve slagkracht, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 13. Good governance (ANBI en CBF).

 14. Sam& biedt de mogelijkheid om het lokale bedrijfsleven te betrekken bij armoede in de regio.

Wil je als gemeenten samenwerken met Sam&? Lees hier wat je kunt doen!