X

Hulpmiddelen bij stap 3

Als het gezamenlijk doel is bepaald, kan de concrete invulling van de samenwerking worden vormgegeven. Doe dat voor alle 7 samenwerkingsthema’s en maak een overzicht met actiepunten die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

 

Werkbladen bij stap 3.2 t/m 3.6

Deze werkbladen helpen bij het gestructureerd doorlopen
van de stappen en het vastleggen van de afspraken.

Succesfactoren effectief samenwerken

In dit overzicht vind je per samenwerkingsthema de minimale afspraken die succesvol samenwerkende organisaties met elkaar hebben gemaakt. Voor organisaties die al langer met elkaar samenwerken geeft het een indicatie voor verdieping van de samenwerking.

Stakeholder tools

Deze hulpmiddelen helpen bij het in kaart brengen van de betrokkenen voor de uitvoering van het werk
en hoe je ze moet betrekken.