X
ZakgeldProject

Aan de slag met het ZakgeldProject

Publicatiedatum: 04 apr. 2023

Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) hebben een vervolg gegeven op het ZakgeldProject. Een project met als doel de financiële zelfredzaamheid van kinderen te versterken en generatie-armoede te doorbreken of voorkomen. De vernieuwde ZakgeldGids die uit het onderzoek is voortgekomen helpt sociaal werkers, ervaringscoaches en ouders die samen een ZakgeldProject willen starten.

 

Het lijkt vanzelfsprekend dat alle kinderen zakgeld krijgen en zo met geld om leren gaan. Maar voor ruim 300.000 kinderen in ons land is zakgeld helemaal niet vanzelfsprekend: hun ouders hebben er simpelweg het geld niet voor of hebben dit zelf ook niet vanuit huis meegekregen.

Tussen 2019 en 2021 ontvingen de eerste 15 gezinnen met daarin 38 deelnemende kinderen tussen 6 en 12 jaar voor een half jaar zakgeld. Ze namen deel aan een coachingstraject waarbij ouders elkaar ontmoetten, werden begeleid door professionele coaches en ervaringen uitwisselden met elkaar. Dankzij de financiering van Samen voor alle kinderen en de Rabo Foundation heeft de HAN in 2022 kunnen onderzoeken hoe het ZakgeldProject nóg beter kan.

Evaluatie
De evaluaties toonden meer winst dan van tevoren werd verwacht. Ouders voelen zich competenter bij opvoedingstaken en bij algemene vaardigheden, breidden hun sociale netwerk uit en sociaal werkers leren over financieel opvoeden en samenwerken met ouders met ervaringskennis.

‘Ik ben persoonlijk gegroeid, ik ben bewuster geworden. Ik bedacht dat ik zelf ook mensen kan begeleiden hierbij.’(Ervaringscoach)


Aan de slag
De nieuwe inzichten en bevindingen zijn verwerkt in de vernieuwde gids die bedoeld is als handleiding om zelf een ZakgeldProject te starten. De gids begeleid je bij de voorbereidingen, de uitvoerende fase en hoe je vervolgens het project laat groeien en kunt versterken.

Inmiddels is de 11e groep gestart met het Zakgeldproject. Wil jij als sociaal werker, ervaringscoach of ouder ook een Zakgedproject starten? Download dan de gratis gids op han.nl/zakgeldproject.

Voorblad van de vernieuwde ZakgeldGids

Voorblad van de vernieuwde ZakgeldGids


Publicatiedatum: 4 april, 2023