X

Hulpmiddelen bij stap 1

Voordat je met elkaar in gesprek gaat over de samenwerking, is het belangrijk om vanuit je eigen organisatie een oordeel te vormen over de huidige situatie binnen je werkgebied. Belangrijk hierbij is dat het hier gaat om je visie op de situatie bekeken vanuit de eigen organisatie. Om ervoor te zorgen dat alle organisaties ongeveer hetzelfde vertrekpunt hebben in het gesprek, is het verstandig om alle vragen in stap 1 van het stappenplan te beantwoorden. De hulpmiddelen hieronder kunnen je daarbij helpen.

S-scan

De S-scan is een vragenlijst die je helpt inzicht te krijgen in de mate van samenwerking op 7 thema’s die belangrijk zijn binnen de samenwerking. Het is de bedoeling dat de organisaties deze scan los van elkaar invullen, om later met elkaar de uitkomsten te bespreken.

Bronnen over armoedecijfers

Een overzicht van de belangrijkste bronnen die je inzicht geven in de aantallen en ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien in Nederland.

Werkblad bij stap 1

Dit werkblad helpt bij het gestructureerd vastleggen van de bevindingen.