X

Hulpmiddelen bij stap 2

Het bepalen van een gezamenlijk doel is een belangrijke stap. Dit vormt namelijk de basis voor (de inrichting van) de samenwerking. In stap 2 van het stappenplan ga je hierover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van de 0-meting uit stap 1 vormen het startpunt voor het gesprek. De hulpmiddelen hieronder bieden meer achtergrondinformatie en helpen bij het structureren van het gesprek en het bepalen van het gezamenlijke doel.

 

Overzicht voordelen van samenwerken

Een goede samenwerking brengt voordelen met zich mee. Deze voordelen kunnen verschillen tussen belangrijke doelgroepen. Dit overzicht somt de voordelen op voor ouders, de gemeente en de samenwerkingspartners.

Randvoorwaarden voor een goed proces

Waaraan moet je denken om het resultaat voor het gesprek
over samenwerking zo goed mogelijk te laten zijn.

Overzicht samenwerkingsthema’s

Succesvol samenwerkende organisaties hebben met elkaar een overzicht gemaakt van 7 belangrijke thema’s en de bijbehorende minimale afspraken. Voor organisaties die al langer met elkaar samenwerken geeft het overzicht een indicatie voor mogelijke verdieping van de samenwerking.

Werkbladen bij stap 2.3 en 2.4

Deze werkbladen helpen bij het gestructureerd vastleggen van de bevindingen.